Đã cập nhật 30 chương
1

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 1: Thiên Kim Trở Về

2

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 2: Tu Hú Chiếm Tổ

3

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 3: Giọng Nói Trong Ngọc Bội

4

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 4: Có Người Của Mình Hướng Dẫn

5

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 5: Bí Mật Hoàng Gia

6

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 6: Thẳng Thắn Nói Ra Điều Mình Suy Nghĩ

7

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 7: Nguy Hiểm Tính Mạng

8

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 8: Tương Trợ Lẫn Nhau

9

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 9: Biểu Ca Biểu Muội

10

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 10: Mục Đích Của Vương Phủ

11

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 11: Vận May Từ Vương Phủ

12

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 12: Gặp Mặt Thế Tử

13

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 13: Tâm Tư Tỷ Muội

14

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 14: Sóng Gió Trạch Đấu

15

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 15: Giai Nhân Trong Ngọc

16

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 16: Tự Mình Dạy Chữ

17

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 17: Bọ Ngựa Bắt Ve

18

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 18: Hoàng Tước Tại Hậu*

19

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 19: Cuối Cùng Sắp Rời Đi

20

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 20: Cảnh Tàn Sát Khốc Liệt

21

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 21: Con Gái Ruột Và Con Gái Nuôi

22

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 22: Lén Lút Kết Minh

23

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 23: Dày Công Vu Oan

24

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 24: Âm Thầm Tính Kế

24

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 24: Âm Thầm Tính Kế

25

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 25: Cẩm Diệu Nổi Điên

26

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 26: Chân Tướng Rõ Ràng

27

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 27: Ác Giả Ác Báo

28

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 28: Tiêu Chuẩn Hôn Phu

29

Ngọc Bội Thái Tử Gia - Chương 29: Cán Cân Nghiêng