0
Lượt Xem
587
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Ngọc Cần Phấn nhà, làm biếng khuê nữ lại có tiên duyên, nghe nói muốn bị thần tiên thu làm đệ tử;

Có thể là, lại có ai biết được Ngọc Lan Tư cuộc đời này nguyện vọng duy nhất liền là ăn rồi chờ chết.

Tu tiên, không tồn tại, cuộc đời này đều khó có khả năng tu tiên, người nào thích tu người đó tu đến.

Ngọc Cần Phấn: "Hoặc là gả cho thôn bên cạnh Lý cẩu thặng, hoặc là cùng Tiên Nhân đi tu tiên, chính ngươi tuyển."

Ngọc Lan Tư: "Ta lựa chọn gả cho Lý cẩu thặng."

Ngọc Cần Phấn: . . .

Nào đó Tiên Nhân: . . .

Nhưng là về sau:

Ngọc Lan Tư: Thật hương (~ ̄▽ ̄) ~

Thẻ Tiêu Chí