0
Lượt Xem
323
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Đây là câu chuyện xảy ra ở thế giới Tâm Mộng, một thế giới khác thế giới hiện tại . Nơi đây có nền văn minh khoa học kỹ thuật rất phát triển nhưng lại tồn tại các yếu tố siêu tự nhiên và thần thánh. Máy móc và phép thuật phát triển song hành, bổ trợ cho nhau rất nhiều. Các loại vũ khí do đó kết hợp cả 2 yếu tố này.

Thẻ Tiêu Chí