0
Lượt Xem
27
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Cảm giác khi bị trở thành kẻ thứ ba là như thế nào? Bạn gái chính thức lại trở thành kẻ dư thừa, trong khi người chen vào sau lại mang vẻ hợp tình hợp lý!? Thế nào là đến trước, thế nào là đến sau? Cô cảm thấy thật nực cười...

Thẻ Tiêu Chí