63
Lượt Xem
43
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Năm năm trước, Thẩm Di Hoà đưa ra lời chia tay. Hiện tại, Trạch Dương lại xuất hiện trước mặt Thẩm Di Hoà, phá tan cuộc sống yên tĩnh. Thẩm Di Hoà cứ nghĩ Trạch Dương đột ngột xuất hiện để xáo trộn sinh hoạt của mình nhưng thật ra Thẩm Di Hoà vẫn luôn bị theo dõi.

Thẻ Tiêu Chí