0
Lượt Xem
98
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thế gian đại đạo ba mươi năm, một sớm ngộ đạo lục phàm trần, mang theo AI hệ thống buông xuống Tu Tiên giới, lại chỉ có thể lấy phàm nhân chi khu độ nhật. Lại không biết: Tùy tay vứt bỏ một bộ bản thảo, làm Kiếm Tôn phi thăng Càng là dùng mỹ thực, liêu tới rồi mỹ lệ tiên tử, Dùng âm luật làm thổ cẩu thành yêu đế. Lại quay đầu, tiên đạo mờ mịt, 3000 đại đạo, dữ dội vì nói.

Thẻ Tiêu Chí