0
Lượt Xem
1,484
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Nhóm Dịch: Thánh Thiên Tiên Vực Dùng huyền hoàng khí bạn thân sở hữu, mọi thứ thiện địa nhật nguyệt tinh đều bị ta nuốt hết.

Thẻ Tiêu Chí