14
Lượt Xem
10
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Đoản văn, huyền huyễn, ân oán giang hồ.

Convert + Edit: Py

Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1503088

Một người là cương thi nắm trong tay sự sống ngàn năm, một người là tử sĩ ma giáo không biết khi nào bản thân sẽ chết …

Một người sống và một kẻ đã chết …

Đó chính là một câu chuyện cũ về thái tử Trần quốc trong “Đào yêu”.

Thẻ Tiêu Chí