Đã cập nhật 33 chương
1

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 1: Thiếu Nữ Tóc Đen

2

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 2: Nam Nhân Như Ngươi Nên Độc Thân Suốt Đời

3

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 3: Biện Pháp Thôi Miên Vật Lý

4

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 4: Lần Sau Đợi Ta Nói Hết Được Không?

5

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 5

6

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 6

7

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 7: Binh Vương Không Có Gì Lạ

8

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 8: Chúng Ta Thật Có Duyên Với Nhau

9

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 9: Ngươi Còn Thật Tin Hắn

10

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 10: Ông Trời Hiện Thân

11

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 11: Ta Nhớ Hắn

12

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 12: Ngươi Đang Ném Lựu Đạn?

13

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 13: Tu Tiên Phóng Viên

14

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 14: Tên Chương Làm Sao Quan Trọng Bằng Nội Dung Chương?

15

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 15

16

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 16: Cho Ta Một Phút Giây Yên Ổn Đi!

17

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 17: Ta Muốn Từ Chức

18

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 18

19

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 19: Không Học Hành Sau Này Chả Làm Gì Nên Hồn

20

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 20

21

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 21: Nhà Ta Là Công Viên

22

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 22: Thế Nên Mới Nói, Đời Làm Sao Lại Như Mơ Được?

23

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 23: Ta Là Người Dẫn Đường Của Ngươi

24

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 24

25

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 25: Thánh Tử Và Ma Vương

26

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 26

27

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 27: Học Tập Cho Tốt

28

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 28: Vĩnh Dạ Đình

29

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 29: Ta Cho Phép Ngươi Đánh Mông Con Gái Ta

30

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 30: Ngươi Làm Rơi Mất Xác Rồi

31

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 31: Con Gái Ta Quá Lười

32

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 32: Ta Thế Mà Lại Bị Đoạt Xá???

33

Nhặt Một Vị Thiên Tôn Về Nhà - Chương 33: Tại Sao Ai Cũng Biết Ta Bị Đoạt Xá?