0
Lượt Xem
2,846
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thiên đạo: Hám Thiên Thần quân bị nhốt Thần Ma ngục, ngươi đi cứu hắn, này mỹ nhân liền về ngươi sở hữu.

Ninh Tiểu Nhàn: Hảo, ta cứu!

Vượt mọi chông gai, vãn mỹ nhân về.

=====

Thiên đạo: Bất thế yêu nghiệt họa loạn nhân gian, ngươi đi trị hắn, thiên hạ tài phú nhậm tuyển.

Ninh Tiểu Nhàn: Hảo, ta trị!

Thiên hạ đại loạn, bát loạn phản chính.

=====

Thiên đạo: Man tộc trở về nam thiệm bộ châu, dục thủ ta đại chi, ngươi đi trừ chi. . . Cam đoan đây là cuối cùng một cái nhiệm vụ!

Ninh Tiểu Nhàn: Đại giới đâu?

Thiên đạo: Ngươi vênh váo, ngươi ra giá, đừng đỉnh ta vị là được.

Ninh Tiểu Nhàn: Ngươi vị trí kia, ta chướng mắt.

Thiên đạo (nhẹ một hơi): "Ngươi muốn cái gì?"

Ninh Tiểu Nhàn: "Ta muốn là. . ."

Thẻ Tiêu Chí