39
Lượt Xem
189
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Đường Lê xuyên vào một quyển sách, thành trong sách nữ giả nam trang pháo hôi nam phụ.

Vì thay đổi pháo hôi kết cục, Đường Lê không thể không trói định một cái 【 công cụ người 】 hệ thống.

Trên đời này Tề Diệp ghét nhất hai người.

Nhất là vứt bỏ hắn mặc kệ cha ruột.

Hai là cùng trường Đường Lê.

Một ngày tan học, hắn đứng ở đầu ngõ sửa xe đạp.

Nghe tiếng vang, nhìn thấy con hẻm bên trong cái kia hắn chán ghét đến cực điểm Đường Lê.

Nàng kéo cách vách thể giáo nam sinh cổ áo, hung hăng đập vào phía sau mặt tường.

"Gan lớn a, dám đụng đến ta người!"

"Người của ngươi? Nhưng ta gần nhất chỉ đánh Tề Diệp. . ."

"Hắn chính là ta người."

Xuyên sách ngọt văn.

Thẻ Tiêu Chí