Đã cập nhật 38 chương
1

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 1: Kỉ Nguyên Hủy Diệt

2

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 2: Cách Mạng Chủng Tộc

3

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 3: Căn Cứ Của Loài Người

4

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 4: Đức Vua Estienne De Blois

5

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 5: Chân Tướng

6

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 6: Quý Ngài Lang Thang

7

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 7: Thu Nhận Kẻ Lang Thang

8

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 8: Những Ngày Sống Chung Rắc Rối

9

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 9: Cuộc Phiêu Lưu Tại Lãnh Địa Zombie

10

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 10: Đầm Lầy Chết Chóc

11

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 11: Cuộc Chiến Với Bộ Lạc Biến Dị

12

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 12: Công Cuộc Giải Cứu

13

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 13: Giải Cứu Thành Công

14

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 14: Cuộc Chiến Không Cân Sức

15

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 15: Tinh Hệ Ossimit – Thế Giới Đảo Ngược

16

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 16: Tinh Hệ Ossimit - Thế Giới Đảo Ngược(tiếp)

17

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 17: Đồ Sát Vũ Trụ

18

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 18: Rơi Vào Tay Zombie

19

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 19: Asland

20

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 20: Năng Lượng Siêu Hình

21

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 21: Bãi Rác Quân Sự

22

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 22:

23

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 23: Trường Săn Đẫm Máu

24

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 24: Chạy Trốn

25

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 25: Viêm Hạo

26

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 26: Thương Thuyết

27

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 27: Nguyên Nhân Cái Chết!

28

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 28: Cướp Ngục

29

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 29: Sơn Động U Ám

30

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 30: Lối Vào Ngục Thất

31

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 31: Một Đấu Hai

32

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 32: Markle Làm Nũng

33

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 33: Đào Thoát Trong Hiểm Cảnh (thượng)

34

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 34: Đào Thoát Trong Hiểm Cảnh(hạ)

35

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 35: Tinh Cầu Calibri – Tỉnh Lại

36

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 36: Từ Bị Bắt Đến Thủ Lĩnh Của Đám Buôn Lậu (thượng)

37

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 37: Từ Bị Bắt Đến Thủ Lĩnh Của Đám Buôn Lậu (trung)

38

Nữ Thần Huyết Săn - Chương 38: Từ Bị Bắt Đến Thủ Lĩnh Của Đám Buôn Lậu (trung-tiếp)