0
Lượt Xem
134
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Liễu Nhiên là ở năm 4125 mạt thế sinh tồn 15 năm dị năng người sống sót.

Có một ngày, nàng mang theo nàng dị năng xuyên thư.

Tỉnh lại liền phát hiện có.

Thân mang nợ khổng lồ yếu đuối pháo hôi phụ thân.

Không làm thì không chết ác độc nữ phụ mẹ.

Còn có một cái kiêu ngạo ương ngạnh Tiểu Boss ca.

Ba vị này đều ở Liễu Nhiên trưởng thành trước bị nam chủ pháo hôi, bị nữ chủ pháo hôi, bị nam nữ chủ nhi tử pháo hôi.

Xuyên sách ngọt văn.

Thẻ Tiêu Chí