0
Lượt Xem
204
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Lạc cọ xát vào nhau, la la quốc tiểu công chúa, thay thế cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, liền nhân gả vào khuynh vân quốc chiến thần Ngũ vương gia vân huyễn vũ, đại hôn ngày đó lại không thấy quá chính mình phu quân, trọng sinh sau, chỉ nghe nói hắn là tàn bạo độc ác, tàn nhẫn độc ác, không tiến nữ sắc, có quyền thế đại nhân vật…… Đương hắn ( nàng ) nhóm tương ngộ khi…… Vân huyễn vũ: “Ai nói bổn vương không tiến nữ sắc, chỉ là còn chưa chờ đến phải đợi người, bất quá nàng hiện tại xuất hiện.” Lạc cọ xát vào nhau: “Cùng ta có quan hệ gì đâu?” “……” “Ngươi mơ tưởng trốn.” “……” Từ đây……

Thẻ Tiêu Chí