0
Lượt Xem
5
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Nhìn Phong Khuyển 15 tập rất khổ sở, ngao đến nửa đêm bốn điểm viết lại một cái đơn giản, ấm áp, chữa khỏi kết cục. Hy vọng có thể thông qua ta bút pháp, cấp Phong Khuyển các thiếu niên một cái hoàn toàn mới kết cục. Thanh xuân có lẽ sẽ có tiếc nuối, nhưng tiếc nuối nhất định là chỉ thuộc về 17 tuổi tiếc nuối. Thanh xuân giọng chính, vĩnh viễn đều là nhiệt huyết mà tinh tế thiếu niên khí.

Thẻ Tiêu Chí