243
Lượt Xem
10
Chương Hoàn Thành
24080
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Tôi sinh ra đã là một con ngựa trắng.

Trắng, trắng và trắng, trắng còn hơn cái bản mặt xấu xí của Bạch Vô Thường, trắng hơn hàm răng của quỷ Dạ Xoa, trắng mẹ trắng cha trắng giùm luôn cả nhà ông Trăng trên Thiên giới. Nghe bọn đầu trâu mặt ngựa thường nhếch cười chế giễu, tôi mà được sinh ra ở cái chỗ cao vót chín tầng ấy, hẳn đã được phong thành thần vật cho Ngọc Hoàng cưỡi chơi.

Tôi thèm vào! Tôi là quỷ đó...!

Couple: Mã Phu - Cái Trăng

Thẻ Tiêu Chí