20
Lượt Xem
9
Chương Hoàn Thành
6975
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Câu chuyện này kể về chuyện tình của cương thi và một gã ngốc.

Thẻ Tiêu Chí