0
Lượt Xem
1,048
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Lục thiếu: "Ta kia kiều thê nhu nhược không thể tự lo liệu, các ngươi tại sao phải khi dễ nàng?"

Mọi người: "? ? ?"

Lục thiếu: "Đọc sách xem đàng hoàng, lật đến nhanh như vậy, có thể nhớ mấy chữ."

Cố Mang lại cầm lên một quyển, đọc nhanh như gió.

Lục thiếu nhức đầu: "Gặp không thích học tập bảo bối làm sao đây?" Còn có thể làm sao, cưng chiều đi.

. . .

Cho đến có một ngày.

"Gia, kinh thành mấy sở đại học nổi danh đều ở đây cướp phu nhân, nước ngoài siêu nhất lưu đại học cũng tới cướp người!"

"Gia, mấy nhà Trung y viện nghiên cứu vì cướp phu nhân tranh ngươi chết ta sống."

"Gia, quốc tế nổi danh mấy đại luật sư sự vụ sở đều ở đây cướp phu nhân."

"Gia, mấy đại hacker tổ chức cũng tới. . ."

"Gia, mấy đại tập đoàn cũng tới. . ."

"Gia. . ."

Lục thiếu: "Mẹ! Đều cút cho lão tử!"

Thẻ Tiêu Chí