0
Lượt Xem
629
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Kaitou Izumi trọng sinh, có được hệ thống bên mình, từng bước đến đỉnh nhân sịnh tại thế giới pokemon!!!

Thẻ Tiêu Chí