3
Lượt Xem
227
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Tên gốc: Đố Hậu Dưỡng Thành Sử Edit: Minh anh, Sấu Dầm, buingan1209 Kiếp này Từ Xán Xán cảm thấy mình sống không uổng phí, gia cảnh khá giả, có cha mẹ yêu thương, đệ đệ biết nghe lời lại còn gả cho nam thần trong mộng Phó Dư Sâm Phó Dư Sâm tướng mạo hàng đầu, nhìn ra sao cũng thấy là rể hiền, Xán Xán tự nhủ bản thân sẽ trở thành người hiền lương thục đức. Nhưng vì có Phó Du Sâm dưỡng mà nàng trở thành Đố Hậu có một không hai của lịch sử Đại Lương triều. *** Ở trước mặt Từ Xán Xán, Phó Dư Sâm cao quý, sạch sẽ , xuất trần như tiên, thật ra hắn chính là một tên biến thái.​ Chốt lại một câu văn án: Lịch sử quá trình dưỡng thành Đố Hậu

Thẻ Tiêu Chí