8
Lượt Xem
111
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Sống lại một hồi, cùng đối thủ một mất một còn tu thành chính quả #

Làm Bắc Ngụy tam hại chi nhất, bị vô số người hận nghiến răng nghiến lợi cũng không ảnh hưởng Bùi Trăn Trăn đùa giỡn quyền mưu, ở trên triều đình hô phong hoán vũ.

Đột nhiên nghe nói chính mình đối thủ một mất một còn thừa tướng Vương Tuân chết bệnh, Bùi Trăn Trăn vui vẻ được uống sảng khoái một đêm, nào biết vừa mở mắt, phát hiện mình nhỏ lại.

Lúc đó, yêu nàng người còn bình an, hận nàng người còn mang theo ôn lương mặt nạ.

Mà nàng, vẫn là cái ngây thơ không biết sự tình nuông chiều thiếu nữ.

Nhìn xem một đám cừu gia ở trước mặt mình diễu võ dương oai, thật vất vả max cấp lại bị đánh hồi nguyên hình Bùi Trăn Trăn: Không nghĩ phấn đấu, dù sao các ngươi đều là muốn chết.

—— thẳng đến nàng tại một hồi trên yến hội đụng phải kiếp trước đối thủ một mất một còn Vương Tuân.

Bùi Trăn Trăn: Đầy máu sống lại. jpg

Vương Tuân: ? ? ?

  • Bùi Khương hai nhà muốn đám hỏi, Bùi Trăn Trăn lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới một tên sợ tới mức Khương gia lang quân thiếu chút nữa tè ra quần, Bùi phụ nổi trận lôi đình, Bùi Trăn Trăn không lưu tâm.

Lượm được một đời, tự nhiên muốn sống được tùy ý làm bậy.

Nhất là, phải thật tốt bắt nạt bắt nạt cái kia đời trước hỏng rồi chính mình vô số việc tốt Vương Tuân!

Nào biết có một ngày, ôn nhuận như ngọc thiếu niên đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, ẩn nhẫn mà thâm tình kêu: "Trăn Trăn. . ."

Bùi Trăn Trăn: Tình huống giống như không quá đúng. . .

Ngươi nợ ngược a? !

Bệnh kiều trọng sinh nữ x ôn nhuận thế gia tử

Một câu giới thiệu vắn tắt: Sau khi sống lại ta cùng đối thủ một mất một còn tu thành chính quả.

Lập ý: Cho dù thân ở nghịch cảnh, cũng muốn tích cực hướng về phía trước vĩnh không buông tay.

Thẻ Tiêu Chí