2
Lượt Xem
804
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Hài Hước, Khoa Huyễn, Xuyên Không Có khi nào ngươi nghe qua một thứ gọi là "thuật chế tác gien" chưa? Kể từ lúc Trần Phong dùng một ngàn tỷ loại gen chế tạo ra loại gen biến dị hiếm thấy nhất kia. Hắn biết rằng, thời đại thuộc về hắn đã đến.

Thẻ Tiêu Chí