0
Lượt Xem
88
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Trên trong cuộc sống lúc nào cũng muôn màu muôn vẽ. Thì ở thế giới tu chân cũng muôn màu muôn vẽ không kém. Ở xung quanh chúng ta mọi thứ đang diễn ra liệu ai có thể tự nhân mình am hiểu hết dù chỉ là một việc nhỏ nhất? Kiếp trước ngu ngơ mà chết, kiếp này sống lại trong nghi hoặc. Hắn phải từng bước khám phá những bí mật của thế giới này. Một khi đã đặt chân lên con đường ấy, hắn đã mặc định là không có đường quay lại. Chỉ có thể đi tiếp, lần mò từng bước bên trong lớp sương mù che phủ tương lai. Phải làm sao khi mà người tính không bằng trời tính? Cùng theo bước chân hắn trên con đường tu luyện và khám phá thế giới đầy bí ẩn xung quanh chúng ta nào. Main không não tàn, không yy quá, bớt hoàn hảo hoá.

Thẻ Tiêu Chí