0
Lượt Xem
314
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Tân Tú: "Sư phụ , ta nghĩ nuôi Hùng Miêu."

Sư phụ: "Hồ nháo."

Sư phụ nàng nói hồ nháo, chính là có thể ý tứ.

Về sau nàng phát hiện, sư phụ lại là con gấu trúc yêu.

Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung xuyên qua thời không tiên hiệp tu chân ngọt văn

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tân Tú, Thân Đồ Úc ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Phù Hoa, ngọt văn, sư đồ

Thẻ Tiêu Chí