2
Lượt Xem
67
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Hãy đọc và từ từ giới thiệu sau. Tên nam chính là "Phạm Thế Phong" (hắn) Nữ chính là "Lê Song Trúc" Nữ thứ 1: Trần Mỹ Mỹ (cô) Nữ thứ 2: Phan Hoàng Anh (nhỏ) Nữ thứ 3: Trịnh Nhã Mỹ Ngọc Nam thứ 1: Phạm Thế Đức. Đệ tử kiêm bạn của hắn Nam thứ 2: Đặng Lục Huy. Để tử của hắn luôn Nam thứ 3: Nguyễn Văn Khải (cậu). Là đệ tử cũng là cánh tay đắt lực của hắn. Muốn biết gì về hắn thì cứ việc hỏi tên này.

Thẻ Tiêu Chí