Đã cập nhật 88 chương
1

Sủng Ái Cả Đời - Chương 1

2

Sủng Ái Cả Đời - Chương 2

3

Sủng Ái Cả Đời - Chương 3

4

Sủng Ái Cả Đời - Chương 4

5

Sủng Ái Cả Đời - Chương 5

6

Sủng Ái Cả Đời - Chương 6

7

Sủng Ái Cả Đời - Chương 7

8

Sủng Ái Cả Đời - Chương 8

9

Sủng Ái Cả Đời - Chương 9

10

Sủng Ái Cả Đời - Chương 10

11

Sủng Ái Cả Đời - Chương 11

12

Sủng Ái Cả Đời - Chương 12

13

Sủng Ái Cả Đời - Chương 13

14

Sủng Ái Cả Đời - Chương 14

15

Sủng Ái Cả Đời - Chương 15

16

Sủng Ái Cả Đời - Chương 16

17

Sủng Ái Cả Đời - Chương 17

18

Sủng Ái Cả Đời - Chương 18

19

Sủng Ái Cả Đời - Chương 19: Ai Đánh?

20

Sủng Ái Cả Đời - Chương 20: Biết Thế Nào Là Hôn Môi Chưa?

21

Sủng Ái Cả Đời - Chương 21: Anh Như Vậy, Có Tư Cách Gì Thích Chu Tương Tương?

22

Sủng Ái Cả Đời - Chương 22: Cậu... Đừng Sát Lại Gần Tôi Như Thế

23

Sủng Ái Cả Đời - Chương 23: Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Cậu

24

Sủng Ái Cả Đời - Chương 24: Nụ Hôn Đầu

25

Sủng Ái Cả Đời - Chương 25: Khẳng Định Không Để Cho Cậu Mất Mặt, Không Kéo Chân Cậu Lại

26

Sủng Ái Cả Đời - Chương 26: So Với Mật Còn Ngọt Hơn

27

Sủng Ái Cả Đời - Chương 27: Nhớ Anh Không?

28

Sủng Ái Cả Đời - Chương 28: Phó Tranh, Anh Không Được Có Chuyện Gì

29

Sủng Ái Cả Đời - Chương 29: Tại Sao Anh Cứ Như Vậy Thích Em

30

Sủng Ái Cả Đời - Chương 30: Vợ, Cho Hôn Một Cái Đi

31

Sủng Ái Cả Đời - Chương 31: Phó Tranh, Anh Mau Nghe Lời

32

Sủng Ái Cả Đời - Chương 32: Chu Tương Tương, Có Phải Em Sợ Không?

33

Sủng Ái Cả Đời - Chương 33: Muốn

34

Sủng Ái Cả Đời - Chương 34: Hẹn Tốt Nghiệp Đi Du Lịch

35

Sủng Ái Cả Đời - Chương 35: Đưa Em Lên Núi Ngắm Sao

36

Sủng Ái Cả Đời - Chương 36: Vợ Anh Chỗ Nào Cũng Xinh Đẹp Hết

37

Sủng Ái Cả Đời - Chương 37: Ngọt Như Mật

38

Sủng Ái Cả Đời - Chương 38: Bạn Học Phó Tranh, Cố Gắng Lên! Thầy Coi Trọng Em!

39

Sủng Ái Cả Đời - Chương 39: Bạn Học Phó Tranh, Chỉ Số Thông Minh Rất Cao

40

Sủng Ái Cả Đời - Chương 40: Ôi Chao, Cơm Hộp Tình Yêu