13
Lượt Xem
134
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại : Huyền Huyễn Phóng tác : xonevictory (Hắc Ám Chi Vân) Đoạt Thần sủng, đấu Dị nguyên! Một đời Thần thoại bắt đầu!

Thẻ Tiêu Chí