1
Lượt Xem
63
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Lâm Nhàn ra sức khuyên nhủ: Ta chỉ muốn phát tài một các yên tĩnh thôi. Hệ thống: Không, người làm thế không được! Chúc mừng chủ nhân mở được gói đặc quyền VIP, lấy được kỹ năng [một tay mở Ferrari]... Chúc mừng chủ nhân mở được vật dụng, [thẻ tiêu phí phản hồi bạo kích]... ... Dưới sự khuyến khích của hệ thống, Lâm Nhàn dần phát hiện mình đang đi nhanh trên con đường trở thành nam thần toàn năng không lối về...

Thẻ Tiêu Chí