1
Lượt Xem
72
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: ngôn tình, sắc hiệp, khoa huyễn, xuyên không, tiểu thuyết lãng mạn Nhân vật chính ruồng bỏ nàng, tác giả cũng không xót thương nàng... Những nữ nhân trải qua bao bất hạnh, quá khứ khổ đau. Dù họ yêu thương người kia đến đâu, kết cục vẫn là bi thảm.. Nữ nhân yêu nhân vật chính cực độ, cả 2 thậm chí có chút tình cảm nhưng vẫn bị nam chính bỏ rơi. ... Ta không phải để thỏa mãn. Ta là cứu vớt những nữ nhân bất hạnh ở vạn giới. ________________________________________ Chú ý: Sắc hơi vừa vừa , khuyến cáo trên 18t.

Thẻ Tiêu Chí