0
Lượt Xem
54
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Bài này văn án:

Cố Thần các sư đệ sư muội đi ra ngoài lịch luyện lúc vô ý bị nhốt huyễn cảnh, thành thế giới người phàm thê thảm pháo hôi nhân vật.

Vì cứu sư huynh muội, Cố Thần bước vào huyễn cảnh.

Cố Thần năm tuổi thành công triệu hoán bản mệnh Linh thú, tám tuổi tu thành trẻ tuổi nhất cao cấp Ngự thú sư, huyễn cảnh có thể phong bế pháp lực của hắn, lại phong không xong hắn cùng động vật giao lưu thiên phú.

Thập niên bảy mươi kẻ ngu con dâu nuôi từ bé: Khắp núi thỏ rừng gà rừng anh ta tùy tiện bắt

Bị toàn internet hắc luyện tập sinh: Anh ta bồi dưỡng ra đại khủng long

Bị hủy dung thật Thiên Kim: Hamster biết võ, ai cũng đỡ không nổi.

Không thấy ánh mặt trời lãnh cung phi tần: Anh ta mang theo Sư Hổ đại quân tạo phản, anh ta. . . . . Thành Hoàng đế.

Trở về muốn thông gia thật Thiên Kim: Anh ta là cấp bậc quốc bảo tiền sử nhà khoa học.

Bị ném bỏ bệnh tự kỷ thiếu niên: Ta có ca ca!

Nội dung nhãn hiệu: Xuyên qua thời không dị năng xuyên nhanh xuyên sách

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: « cho ai làm con trai không phải làm (xuyên nhanh) » cầu cất giữ ┃ vai phụ: « giáo hoa cùng học bá mang bé con thường ngày » cầu cất giữ ┃ cái khác:

Một câu giới thiệu vắn tắt: Anh ta là động vật chi chủ

Lập ý: Thân tình vô giá

Thẻ Tiêu Chí