0
Lượt Xem
27
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Rộng lớn vô cực Tu Tiên giới, một cái bình thường tu tiên người, dẫn dắt môn phái một đường chém sạch chông gai, quật khởi chi lộ, hy vọng các độc giả nhiều hơn duy trì, tân nhân không dễ dàng ( tông môn lưu )

Thẻ Tiêu Chí