1
Lượt Xem
164
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Ngu Nịnh không hút thuốc không uống rượu không quy tắc ngầm tiểu thịt tươi.

Không đóng phim thời điểm liền trạch ở nhà.

Như thế nào cũng không nghĩ đến.

Trong nháy mắt vậy mà biến thành một cái còn có 24 giờ sẽ bị toàn võng chế giễu.

36 giờ liền muốn từ trên lầu nhảy xuống, không chết thành ngược lại nửa người tê liệt pháo hôi.

Không, ta cảm giác mình còn có thể cứu giúp một chút!

Xuyên thư ngọt văn.

Thẻ Tiêu Chí