0
Lượt Xem
94
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thanh xuân niên thiếu, phương hoa vừa lúc, đương phó một hồi lãng mạn tình cờ gặp gỡ! Ít nói hứa tư thận gặp gỡ cảm tình trì độn lê, hai cái học bá chi gian sẽ sinh ra như thế nào hiệu ứng đâu? Mỗi người đều cho rằng tấn một trung đại lão hứa tư thận, khí chất thanh lãnh không thể chạm vào, thẳng đến ngày nọ có người trải qua bảy ban thời điểm, nhìn đến đại lão túm cô nương tay áo nói, “Muốn ăn? Trước ôm một cái." Vì thế, một trung liền có những lời này: Truy người đương như thế tư thận, đánh giá bán manh. Đương nhiên lê cũng không phải là nhuyễn muội tử nha, siêu ngọt siêu A. “Ngươi là như thế nào nhớ tới ta?” “Có lẽ……”

Thẻ Tiêu Chí