Đã cập nhật 1090 chương
1

Tự Chương: Dung Hợp Tiến Hóa Khung Máy Móc - Đây Là Đãi Ngộ Của Nữ Nhân Vật Chính Thể Loại Hentai Sao?

2

Nghĩ Ra Phương Pháp Thu Được Nước Uống

3

Lụa Mỏng Đai Lưng Đưa Tới Viện Trợ

4

Ngọa Giang Phong

5

Tiêu Nữ? Tiểu Nữ?

6

Trần Lão Tam Tâm Ma Ràng Buộc

7

Nội Môn, Ngoại Môn, Chi Môn

8

Cô Nàng 36 Kế

9

Chúng Ta So Ức Thuật

10

Điên Cuồng Ức Thuật! Một Bên Nghe Đọc Một Bên Học Thuộc Lòng!

11

Tông Môn Các Trưởng Lão Kinh Ngạc

12

Ồn Ào

13

Lục Thập Di Làm Khó Dễ

14

Phân Tâm Nhị Dụng

15

Biết Tiến Thối

16

Liền Kêu 2 Nha Đầu?

17

Thất Vọng, Hi Vọng Cùng Tan Vỡ

18

Tư Chất Cô Bé Này… Làm Sao Có Thể?!

19

Duy 1 Tới Được Hỗ Vân Kiều

20

Vào Ở Ngoại Môn Tàng Kinh Các

21

Chuyên Về Xu Nịnh Thư Quản Sự

22

Tàng Kinh Các Hỗ Vân Thương

23

Ở Ngoài Tàng Kinh Các Thử Đao

24

Còn Kém 1 Tí Kinh Nghiệm Không Cho Thăng Cấp?

25

Si Nhân

26

Lâm Gia Đại Tiểu Thư Lâm Triêu Dĩnh

27

Bị Bắt Gian Sau Lấy Âm Đối Âm

28

Thư Quản Sự Đứng Vào Hàng

29

Nữ Oa Trư Ăn Lão Hổ?

30

Luân Phiên Đao Pháp

31

Cải Đao Đổi Kiếm

32

Tuyệt Tình

33

Lại Thi Cứu Viện

34

Bạch Trưởng Lão Trách Phạt

35

2 Táng Đao

36

Hỗ Vân Thương Tự Uống Một Mình

37

Cụng Rượu

38

Uống Rượu Hát Vang

39

Bên Trong Ánh Nến Thiếu Nữ Nhẹ Giải La Sam

40

Người Đến Dạ Tập (đột Kích Ban Đêm)