3
Lượt Xem
50
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Thể loại : Huyền Huyễn, Khoa Huyễn, Kỳ Huyễn, Tu Chân, Xuyên Không Một lối đi khác, một khao khát mới. Nói không với hậu cung, trang bức cũng như não tàn. Hi vọng đây sẽ là một trong những hố sâu dành cho độc giả. *** Sảng văn đầu tay của Thức thần giả Mundo, dựa theo kiến thức Phật giáo, Đạo giáo, Thiền giáo, Khoa học tự nhiên, Khoa học huyền bí có nghiên cứu và trích lược. Mọi sự trùng lặp về tên người, địa danh hay sự kiện trong truyện đều là ngẫu nhiên. Rất mong sự đánh giá khách quan từ độc giả và nguyện lắng nghe mọi ý kiến đóng góp. Chân thành cảm ơn - Thiên Địa Biến, Vạn Lý Trường Hà Sinh Tử Biến, Tuế Nguyệt Như Ca Thiện Ác Biến, Quỷ Khốc Thần Sầu Nhân Quả Biến, Nghịch Đạo Sinh Ma. Nơi Vọng Thiên Quan, gió tanh mưa máu Ở Tạp Ma Lĩnh, vận đổi sao dời. Tính Hà Đồ, Giải Lạc Thư Cảm Nhân Sinh, Ngộ Thiên Đạo. Phàm phu tục tử quyết đạp phá thương khung Nhân tình thế thái trong lòng ta nắm trọn Nhật nguyệt tinh thần dưới chân ta nổi sóng Vũ trụ hồng hoang há đủ thoả ước mong.

Thẻ Tiêu Chí