Trọn bộ 25 chương
1

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 1: Túp Lều Ven Biển

2

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 2: Thằng Da Trắng

3

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 3: Sư Tử Sabo

4

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 4: Con Dao Gia Bảo

5

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 5: Chiến Thắng Túpláp

6

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 6: Cái Chết Của Ka-la

7

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 7: Truy Tìm Thủ Phạm

8

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 8: Những Người Da Đen

9

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 9: Người Cầm Đầu Bộ Lạc

10

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 10: Ông Vua Không Ngai Vàng

11

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 11: Những Người Da Trắng

12

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 12: Người Anh Em Họ

13

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 13: Thần Chết Đến Thăm Nhà

14

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 14: Rất Đáng Quan Tâm

15

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 15: Chiếc Hòm Bí Mật

16

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 16: Lá Thư

17

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 17: Một Vụ Bắt Cóc

18

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 18: Tiếng Súng Giữa Rừng Sâu

19

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 19: Chiếc Cọc Hành Hình

20

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 20: Tuần Dương Hạm Nhổ Neo

21

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 21: Rừng Xanh Hiu Quạnh

22

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 22: Xuyên Rừng

23

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 23: Chập Chững Làm Người

24

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 24: Vẫn Chàng Trai Ấy

25

Tarzan 1: Con Của Rừng Xanh - Chương 25: Bức Điện