Đã cập nhật 450 chương
1

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 1: Di Vật Của Chú Sinh

2

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 2: Sinh Tử Lục

3

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 3: Giết Gà

4

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 4: Hỏi Quỷ

5

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 5: Hết Cách Cứu, Chờ Chết Đi!

6

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 6: Gọi Con Mẹ Mày!

7

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 7: Ngọn Nến Nhân Duyên

8

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 8: Nửa Đêm Khóc Nỉ Non

9

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 9: Lý Tử

10

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 10: Án Mạng

11

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 11: Tiểu Tư Là Ai

12

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 12: Ông Lão

13

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 13: Nét Chữ Xấu Xí

14

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 14: Căn Nhà Màu Đỏ

15

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 15: Em Hăm Phải Tiểu Tiên Nữ

16

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 16: Điều Tra Trong Đêm

17

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 17: Đôi Giày Thêu Màu Đỏ

18

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 18: Phòng Bếp

19

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 19: Bóng Đen

20

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 20: Mùi Hôi Thối

21

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 21: Hôi Thối Nồng Nặc

22

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 22: Nhật Ký

23

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 23: Ba Năm Trước Đây

24

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 24: Bọn Chúng Sẽ Dần Dần Thức Tỉnh

25

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 25: Quan Tài

26

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 26: Tiếng Khóc

27

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 27: Ai Đó Ho Khan

28

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 28: Bóng Người Bên Ngoài

29

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 29: Vì Sao Anh Còn Chưa Về?

30

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 30: Xác Chết

31

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 31: Trò Chơi Xếp Hình

32

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 32: Anh Không Phải Là Người Xấu

33

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 33: Dương Húc Minh Trợ Giúp

34

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 34: Tuyệt Lộ

35

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 35: Cút!

36

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 36: Tống Đại Đảm

37

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 37: Cẩn Thận Đụng Phải Quỷ

38

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 38: Vương Quan Doanh

39

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 39: Đón Dâu

40

Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ - Chương 40: Tin Vui Ngoài Ý Muốn