0
Lượt Xem
118
Chương Hoàn Thành
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Làm Bành Quốc Công phủ tôn bối duy nhất nữ hài, tổ phụ nâng trong lòng bàn tay, quý phi thương yêu nhất cháu gái, Hạ Khỉ Dao nhân sinh trước mười lăm năm nói là lớn lên ở trong mật đường cũng không quá phận.

Ngoại trừ lần đầu tiên ra ngoài thân cận một ly liền ngã, ôm cây cột nói hai cái canh giờ tình thoại, còn bị tổ phụ đối thủ một mất một còn nhìn thấy mặt mũi mất hết, chưa từng gặp qua cái gì không hài lòng sự tình.

Nhưng mà mười sáu tuổi sinh nhật đêm trước, sinh hoạt đột nhiên đối với nàng hạ thủ...

Một ngày bị rắn cắn, bỗng nhiên nhìn thấu lòng người, mọi người tâm tư đều tại trước mắt nàng rất sống động, không chỗ nào che giấu, chỉ có cái kia nắm giữ nàng hắc lịch sử đối thủ một mất một còn lại là đóa thần kỳ bạch liên hoa

Ngọt văn tình hữu độc chung sạch sủng.

Thẻ Tiêu Chí