8
Lượt Xem
7
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Cứ đến đêm khuya, tòa thiên đường ấy lại mở cửa. Trước khi bình mình đến, các linh hồn vô tội vất vưởng quanh đây, cũng tại đây là các nhà hiền triết đang sám hối. Welcome to the midnight paradise - Chào mừng bạn đến với thiên đường của đêm khuya. Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu do tác giả nghĩ ra, không liên quan đến hiện thực.

Thẻ Tiêu Chí