0
Lượt Xem
47
Chương
0
Chữ

Giới Thiệu Truyện

Đương Trịnh tu từ nhỏ trên cây hái xuống một kiện còn mang theo qua đế quần áo, tam quan ầm ầm rách nát. Đương Trịnh tu từ trên đại thụ hái xuống nắm tay lớn nhỏ thả ẩn chứa đầy đủ linh lực tiểu mạch sau, trùng kiến tam quan lại lần nữa rách nát. Đương Trịnh tu phát hiện địch nhân thi thể thượng, sinh trưởng ra ngộ tính trái cây cùng căn cốt trái cây. Nhìn về phía phía sau đông đảo địch nhân ánh mắt, lộ ra Tử Thần mỉm cười. “Đa tạ khoản đãi, ngài sinh mệnh trái cây, ta nhận lấy.”

Thẻ Tiêu Chí