Đã cập nhật 100 chương
1

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 1: Uống Thuốc Trừ Sâu

2

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 2: Xin Xuất Ngũ

3

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 3: Nghe Lén

4

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 4: Hù Dọa

5

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 5: Đến Thị Trấn Nhận Tiền

6

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 6: Khám Bệnh

7

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 7: Bánh Bao Trắng

8

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 8: Khích Bác

9

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 9: Đánh Nhau

10

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 10: Trở Về

11

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 11: Trả Tiền Lại? Nằm Mơ!

12

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 12: Tố Cáo

13

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 13: Ở Riêng

14

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 14: Nhà Mới, Đắn Đo

15

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 15: Duy Trì

16

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 16: Chia Chăn

17

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 17: Dọn Nhà

18

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 18: Bắt Được Ăn Lén!

19

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 19: Đoạt Lại!

20

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 20: Cõng Nồi

21

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 21: Bà Mẹ Tham Ăn

22

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 22: Thiên Vị Con Dâu

23

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 23: Hôn Một Chút Và Tiền Đến

24

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 24: Mua Được Ghen Ghét

25

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 25: Làm Tiền

26

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 26: Người Đàn Bà Đanh Đá Phát Uy

27

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 27: 1500 Đồng!

28

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 28: Là Ai Tố Giác?

29

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 29: Trộm Đêm

30

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 30: Bị Đánh Một Trận

31

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 31: Dắt Tay

32

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 32: Cha Độc Ác Ra Tay Ác Độc

33

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 33: Quan Mới Nhậm Chức

34

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 34: Hối Lộ

35

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 35: Ít Ăn Đòn

36

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 36: Thân Mật, Cưng Chìu Vợ

37

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 37: Jj Đặc Biệt Lớn

38

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 38: Ngủ Nhà Mới

39

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 39: Đêm Rất Dài

40

Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 40: Ôn Nhu & Chạy Trốn