Truyện Cổ Đại

Truyện Cổ Đại Là Gì?

Truyện cổ đại là truyện lấy bối cảnh thời cổ đại với nội dung xoay quanh thời đại phong kiến ngày xưa. Truyện cổ đại thường viết về tình yêu của vua chúa, những đấu đá trong hậu cung hoặc những đấu đá trong các gia đình quyền quý. Truyện thường đi kèm với thể loại xuyên không, trọng sinh, điền văn...