Truyện Cung Đấu

Truyện Cung Đấu Là Gì?

Truyện cung đấu là thể loại truyện nói về các nhân vật trong nội cung thời phong kiến, là những cuộc đấu đá, âm mưu toan tính ám hại nhau giữa các cung phi của vua để tranh giành tình cảm và địa vị.