Truyện Dị Giới

Truyện Dị Giới Là Gì?

Dị giới là thể loại viết về những thế giới kỳ lạ, không giống với thế giới ở trái đất mà chúng ta đang sinh sống. Ở dị giới, tất cả những quy tắc, quy luật thông thường gần như không còn đúng nữa. Với dị giới, bạn sẽ ở trong một thế giới hoàn toàn mới và tại đây "cái quái gì cũng có thể xảy ra" là thật.