Truyện Đô Thị

Truyện Đô Thị Là Gì?

Thể loại đô thị hay còn gọi là hiện đại, bao gồm các truyện được viết ở bối cảnh hiện đại, có điện thoại, xe cộ, máy bay... và các loại sản phẩm công nghệ cao khác, truyện có thể sử dụng bối cảnh thật hoặc một bối cảnh hiện đại trong tưởng tượng.