Truyện Đô Thị

Trực Bá Chi Thú Liệp Hoang Dã

Thổ Thổ Sĩ
Chương 273

Khoa Học Kỹ Thuật Toàn Cầu Lũng Đoạn

Chiêu Linh Tứ Ngọc
Chương 905

Bắt Đầu Bị Tiểu Thuyết Nữ Chính Hạ Dược!

Diệp Chanh Tử
Chương 297

Khi Bác Sĩ Mở Hack

Thủ Ác Thốn Quan Xích
Chương 1869

Tầm Bảo Toàn Thế Giới

Hành Tẩu Đích Lư
Chương 2572

Sinh Tồn Trò Chơi : Bắt Đầu Giải Tỏa Ức Vạn Thiên Phú

Phi Thượng Lại Liễu
Chương 481

Bắt Đầu Khen Thưởng 1 Tỷ Khách Sạn

Khinh Trần Nhất Tiếu
Chương 406

Bắt Đầu Đánh Dấu Hàng Tỷ Biệt Thự

Truyện Thiếu
Chương 460

Ta Mỗi Ngày Tùy Cơ Một Cái Mới Hệ Thống

Công Tử Tiếu Ca
Chương 1151

Vú Em Chí Tôn

Ta Muốn Cà Phê Thêm Đường
Chương 1577

Vạn Tộc Chi Kiếp

Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Chương 712

Bắt Đầu Từ Xem Mặt Tiến Hành

Ngã Bất Tưởng Đương Tra Nữ
Chương 279

Tốt Nhất Con Rể

Lâm Vũ Giang Nhan
Chương 1866

Từ Khế Ước Sủng Vật Bắt Đầu

Ô Đề
Chương 117

Ta Có Một Đại Thế Giới

Trầm Nhập Thái Bình Dương
Chương 442

Trọng Sinh Nam Phi Làm Cảnh Sát

Niêm Ngư đầu
Chương 933

Thầy Thuốc Không Ngủ

Chân Hùng Sơ Mặc
Chương 378

Ác Ma Ngay Ở Bên Người

Hán Bảo
Chương 3184

Người Địa Cầu Thật Sự Quá Hung Mãnh

Ngọa Ngưu Chân Nhân
Chương 493

Điên Cuồng Tâm Lý Sư

Huyền Sâm
Chương 341

Truyện Đô Thị Là Gì?

Thể loại đô thị hay còn gọi là hiện đại, bao gồm các truyện được viết ở bối cảnh hiện đại, có điện thoại, xe cộ, máy bay... và các loại sản phẩm công nghệ cao khác, truyện có thể sử dụng bối cảnh thật hoặc một bối cảnh hiện đại trong tưởng tượng.