Truyện Đồng Nhân

Truyện Đồng Nhân Là Gì?

Đồng nhân là thể loại truyện mà nhân vật chính xuyên không vào những bộ hoạt hình, phim ảnh, truyện tranh... hoặc một câu chuyện nào đó đã có sẵn. Nhân vật chính có thể đến từ thế giới hiện thực hoặc là một nhân vật hoàn toàn mới trong câu chuyện đó. Lấy mạch truyện cũ, tác giả sẽ viết thành một câu chuyện mới xoay quanh nhân vật chính của mình, đồng thời sử dụng bối cảnh, tình tiết và các nhân vật có sẵn của tác phẩm đó.