Truyện Gia Đấu

Truyện Gia Đấu Là Gì?

Truyện gia đấu hay còn gọi là trạch đấu, là thể loại truyện nói về các nhân vật trong gia tộc thời phong kiến hoặc thời hiện đại, là những cuộc đấu đá, âm mưu toan tính ám hại nhau giữa các thành viên trong gia tộc để tranh giành tình cảm và địa vị.