Truyện Hệ Thống

Truyện Hệ Thống Là Gì?

Hệ thống là thể loại truyện có nhân vật chính được hoặc bị một "thế lực thần bí" nào đó tích hợp vào người một Hệ thống có thuộc tính riêng nhất định. Hệ thống này giống như game nhập vai 3D, cho phép "ký chủ" (nhân vật chính - người mang hệ thống) thực hiện các nhiệm vụ do Hệ thống đặt ra để đạt được phần thưởng gia tăng thuộc tính. Truyện hệ thống thường đi kèm các thể loại tu tiên, xuyên không, trọng sinh...