Truyện Hệ Thống

Tổng Mạn: Cùng Miêu Nương Không Đơn Giản Thường Ngày

Minh Nguyễn Tuấn
Chương 317

Thiên Đạo Game Thủ

Đa Diện
Chương 101

Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới

Mai Lục Hạ
Chương 67

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Dao Quang Lân Y
Chương 273

Hệ Thống Kẻ Phản Diện

Lý Hồng Thiên
Chương 50

Tại Hạ Là Hệ Thống

Kiếm Vô Tà
Chương 349

Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Ngận Thị Kiểu Tình
Chương 1364

Cuồng Huyết Thiên Ma

Hư Không
Chương 426

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Hắc Tiểu Ma
Chương 884

Nhân Lộ Thành Thần

Nhất Niệm
Chương 181

Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

ChuaTeDiGioi
Chương 241

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi

Thu Nhi Phương
Hoàn Thành

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Trường Sinh Thiên Diệp
Chương 66

Ta Quá Tra Nam Phụ Đều Hắc Hóa

Sơn Hữu Thanh Mộc
Chương 53

Hàng Trí Nữ Xứng, Online Chờ Chết

Duy Khách
Chương 129

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Tiểu Bánh Trôi

Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Phúc Linh Tề
Chương 70

Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Thật Uy Vũ!

Tịch Nhan Từ Kính
Chương 103

Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Ngận Thị Kiểu Tình
Chương 67

Ta Có Dược A!

Y Lạc Thành Hỏa
Chương 319

Truyện Hệ Thống Là Gì?

Hệ thống là thể loại truyện có nhân vật chính được hoặc bị một "thế lực thần bí" nào đó tích hợp vào người một Hệ thống có thuộc tính riêng nhất định. Hệ thống này giống như game nhập vai 3D, cho phép "ký chủ" (nhân vật chính - người mang hệ thống) thực hiện các nhiệm vụ do Hệ thống đặt ra để đạt được phần thưởng gia tăng thuộc tính. Truyện hệ thống thường đi kèm các thể loại tu tiên, xuyên không, trọng sinh...