Truyện Khoa Huyễn

Truyện Khoa Huyễn Là Gì?

Khoa huyễn là thể loại truyện có yếu tố tưởng tượng, huyễn tưởng khác lạ nhưng mang màu sắc của khoa học kỹ thuật. Khoa huyễn còn được xem là thể loại khoa học viễn tưởng của thế giới tu chân.