Truyện Lịch Sử

Truyện Lịch Sử Là Gì?

Lịch sử là thể loại lấy bối cảnh lịch sử có thật ở thế giới thật. Nhân vật chính trong truyện không nhất thiết là nhân vật có thật trong lịch sử, tuy nhiên các tình tiết và kết quả trong truyện luôn căn cứ vào diễn biến lịch sử có thật và không làm thay đổi lịch sử.